Vår maskinpark

Maskiner

Gravemaskin 12,5 tonn
Gravemaskin 23 tonn

Utstyr

– Klyper til gravemaskinene
– Tiltrotator
– Pigghammer

Traktor med dumperhenger
Borerigg Atlas