Trond M Sognnes tjenester

Trond M Sognnes AS ufører blant annet følgende tjenester:

Graving og planering

Trond M Sognnes AS har lang erfaring innen graving, og har en moderne maskinpark tilpasset de fleste typer oppdrag.
Vi har maskiner til dreneringsgrøfter og graving på mindre arealer, og større gravemaskiner for større arbeid innen graving.

Vi utfører graving i forbindelse med nybygg, tilbygg og tomterydding. Dette kan være graving av kjeller, graving til fundamenter eller planering av områder, samt graving for oppkjørsel eller vei. Trond M Sognnes AS utfører også alt av graving for vann og avløp, lekeplasser og andre uteområder.

Drenering

Trond M Sognnes AS utfører graving av dreneringsgrøfter. Vi arbeidet med forsiktighet og nøyaktighet, noe som betyr at du ikke trenger å være bekymret for skader på bygninger, rør og ledninger, som er vanlige konsekvenser ved graving. Ved graving av dreneringsgrøft vil ting som grøftens dybde, helningsgrad og jordsmonn, være avgjørende for god dreneringTrond M Sognnes ASdrenerer også tomter og hager i Ytre Sogn og Sunnfjord.

Vann/Kloakk

Trond M Sognnes AS legger rør for vann og kloakk i samarbeid med godkjente rørleggere og utfører tilkobling til hus.

Innstallering av septiktanker

Vi installerer septiktanker. Septiktanker er ofte brukt der boliger ligger for langt fra nærmeste offentlige avløpsrør til å kunne binde seg på der. En septiktank blir da gravd ned i bakken, og denne fylles med kloakk fra huset. Trond M Sognnes AS graver ned septiktanken og kobler denne til huset i samarbeid med godkjente rørleggere.

Asfaltering/Veibygging

Vi bygger veier, fra riksveier og nedover i mindre skala. Trond M Sognnes AS lager private grusveier eller mindre asfaltveier til hytterog boliger.

Massetransport

Vi transporterer fyllmasser som jordsandsingelgruspukk og andre fyllmasser i Ytre Sogn og Sunnfjord.

Brøytetjenester

I Norge får vi ofte store mengder snø på kort tid. For å sikre at ikke menneskeliv går tapt, eller at mennesker og materialer blir skadet, er det viktig at en brøytebil er tilgjengelig fort – gjerne så snart den første snøen har lagt seg. 

Montering av kummer

Trond M Sognnes AS monterer kummer.

Sprenging

Trond M Sognnes AS tilbyr sprenging, alt fra små garasjetomter, til større industriområder, veier og parkeringsplasser. Enten det er den litt for store steinen i hagen, eller fjellet som står i veien for den nye butikken, gjør vi jobben. Kvalitet og sikkerhet, både for deg og for oss, står i høyfokus i forbindelse med sprengning.

Rivning

Vi utfører rivning av bygninger, ved hjelp av klype montert på gravemaskin. Trond M Sognnes AS utfører rivning av eneboliger, fjøs, garasjer ol.  Alle prosjekter utføres etter gjeldende regler og krav satt av myndighetene. Sikkerhet er viktig for oss – både vår og din.  

Dersom du eier en gammel bolig som det ikke lønner seg å redde – kontakt oss for rivning. Dette er ofte en rimeligere løsning enn å rehabilitere boligen.